GDPR

Databehandleraftale
Databehandler:

Haugaards Blomster
Dataansvarlig:

Kunde ved Haugaards Blomster


1.0 Databehandleraftalens formål og virkning

Denne databehandleraftale træder i kraft den 25. maj 2018 og fastsætter de roller og forpligtelser, der gælder, når Haugaards Blomster behandler personoplysninger, der er omfattet af GDPR på vegne af kunden i forbindelse med kreditkøbte varer ved Haugaards Blomster (bestilte/købte varer betalt via faktura).
2.0 De registrerede data

2.1 Privatkunde

Som privatkunde ved Haugaards Blomster vil du være registreret med:

•Navn

•Adresse

•Telefon

•e-mail

•købshistorik


2.2 Virksomhed

Som virksomhedskunde ved Haugaards Blomster vil du være registreret med:

•Firmanavn og CVR nummer

•Kontaktperson

•Firmaadresse

•Telefon

•e-mail

•EAN nummer (såfremt det anvendes)

•købshistorik


(Købshistorik består af historiske fakturer på købte varer)


2.3 Placeringen af de registrerede data

Haugaards Blomster anvender fakturaprogrammet ”Remy pro”. Det er heri at ovenstående data er registreret.


2.4 Registreringens varighed

Som kunde ved Haugaards Blomster registreres du i fakturaprogrammet  første gang du bestiller

/ køber varer der udløser en faktura. Kunden forbliver registreret, indtil kunden selv ønsker at blive slettet.

3.0 Beskrivelse af behandling

De registrerede data anvendes udelukkende til fakturering af bestilte / købte varer ved Haugaards Blomster igennem det i afsnit 2.3 nævnte fakturaprogram. En faktura på kundens indkøb udfærdiges i fakturaprogrammet ”Remy pro” og afsendes til kunden enten via mail eller EAN.

 

3.1 varigheden af behandlingen

Selve behandlingen af kundens data pågår kun i den proces der pågår ved udfærdigelse af en faktura på bestilte / købte varer.

4.0 Sikkerhed

4.1 Teknisk sikkerhed

Selve databehandlingen forgår på PC med behørig beskyttelse af antivirus og firewall. Der arbejdes kun på internt privat netværk.


4.2 Fysisk sikkerhed

Der forefindes INGEN papirer på kundens data –

udelukkende digitalt. Data er KUN lagret i fakturaprogrammet ”Remy pro”


4.3 Organisatorisk sikkerhed

Kun personale med relevante funktioner har login og adgang til kundens data i faktura- programmet

5.0 Brud på sikkerheden

Ved kendskab til et brud på persondatasikkerheden, der berører personoplysninger, der behandles på vegne af kunden, skal Haugaards Blomster underrette kunden uden unødig forsinkelse og yde rimeligt samarbejde, som kunden måtte kræve for at opfylde eventuelle indberetningsforpligtelser til datatilsynet i forbindelse med brud på persondatasikkerheden


Haugaards Blomster skal træffe rimeligt nødvendige foranstaltninger eller handlinger for at afhjælpe eller afbøde virkningerne af et brud på persondatasikkerheden, og skal holde kunden orienteret om alle væsentlige udviklinger  i forbindelse med bruddet på persondatasikkerheden.


6.0 Rettigheder

6.1 Oplysning

Kunden kan til hver en tid få oplyst hvad der er registreret af oplysninger på kunden selv


6.2 Rettelser

Kunden kan til hver en tid få rettet  urigtige og ukorrekte oplysninger på kunden som måtte være registreret ved Haugaards Blomster


6.3 Sletning

Kunden kan til hver en tid forlange alle registrerede data slettet ved Haugaards Blomster.


Dette dog kun så længe der ikke er noget regnskabsmæssigt udestående mellem kunde og Haugaards Blomster


Alle ovenstående  handlinger (oplysning, rettelser og sletning) skal fremsendes som forespørgsel på mailadressen butik@haugaards-blomster.dk og Haugaards Blomster vil indenfor kort tid behandle og besvare kundens henvendelse.